kontakt

Ing. Jaroslav Martinek
Oblast nemotorové dopravy
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Tel.: +420 548 423 797
Mobil: +420 602 503 617
E-mail: jaroslav.martinek@cdv.cz
Skype: panathi1

Cyklokonference newsletter No. 3

Ocenění ministra dopravy a ministra pro místní rozvoj pro Statutární město OpavaV týdnu od 26. do 30. 5. 2009 proběhla v Královéhradeckém kraji národní cyklokonference. Dva dny nabité zajímavými prezentacemi a další dny poznávání rekreačních i městských cyklostezek byly zakončeny tiskovou konferencí za účasti dvou ministrů, kterých se cyklistika nejvíce dotýká - ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky a ministra dopravy Gustáva Slamečky. Oba ministři proklamovali další podporu cyklistice, pan ministr Vondruška se přitom opíral o průzkum CzechTourismu mezi českými ubytovateli, pan ministr Slamečka se soustředil na podporu státu do cyklistické infrastruktury. Vyzval svého kolegu k vytvoření podmínek pro dojíždění na kole do práce.

Základní informace o Cyklokonferenci lze stáhnout zde. Podrobnosti k programu, jednotlivým přednáškám a další zajímavosti lze stáhnout v části stáhněte si.

 

Cyklokonference newsletter No. 2

Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana s gescí pro regionální rozvoj a cestovní ruch

Vážení přátelé cyklistiky,

je mi velikou ctí, že vás mohu tímto pozvat na další již tradiční cyklokonferenci konanou ve dnech 26. – 30. 5. 2009, tentokrát do Královéhradeckého kraje. Motto letošní konferencí zní „Od vize k realitě“. Poslední desetiletí bylo poznamenáno dynamickým rozvojem cyklistiky u nás. Do tohoto proudu se zapojil i Královéhradecký kraj. Proto bychom se rádi s vámi na nadcházející konferenci podělili o vaše zkušenosti, poradili se jak nejlépe postupovat v dalších letech a také bychom rádi odprezentovali co se nám za uplynulé období v této oblasti podařilo v našem kraji. Věřím, že cyklokonference bude podnětem k ještě intenzivnější podpoře cyklistiky jako takové nejen u nás doma, ale i přes hranice k našim sousedům. K diskuzi jak dosáhnout tohoto cíle si vás dovoluji dnes pozvat.

Helmut Dohnálek
náměstek hejtmana s gescí pro regionální rozvoj a cestovní ruch

 

Cyklokonference newsletter No. 1

Ing. Gustáv Slamečka, MBA, ministr dopravy

Vážení,

jsem velmi potěšen, že Vás mohu pozvat na další, již tradiční Národní Cyklokonferenci (Královéhradecký kraj; 26.-30.5.2009). Jejím tématem je tentokrát heslo „od vize k realitě“. Bude dán prostor pro prezentaci dlouhodobých vizí, úspěšných strategií a přirozeně i nejlepších zkušeností v oblasti cyklistiky.

Jsem rád, že právě náš Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se spolupodílí na naplňování těchto „cyklistických“ vizí a to formou finančních příspěvků na výstavbu a údržbu cyklostezek. Proto i jedním z bodů programů Cyklokonference bude doprovodná výstava příkladů realizovaných cyklostezek, která by se měla stát inspirací pro mnohé další obce a města.

Věřím, že Cyklokonference přinese inspirativní a konstruktivní výsledky jak pro vás, tak pro nás.

Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ministr dopravy

 

Několik údajů k SFDI:

SFDI poprvé přispěl na výstavbu cyklostezek v roce 2001 ve výši pouhých 12,0 mil. Kč, kdy podpořil 7 akcí. Od té doby se situace značně změnila. Každým rokem se podpora zvyšuje a v roce 2005 dosáhla téměř 90,0 mil. Kč, kdy bylo podpořeno 30 projektů. V roce 2006 bylo ze SFDI podpořeno již 44 projektů a na jejich realizaci bylo vynaloženo 107 mil. Kč, v roce 2007 poskytl příspěvek na 36 akcí v limitní výši 114 mil. Kč. Celkem pak SFDI přispěl v letech 2001-2007 na realizaci 174 akcí týkající se cyklodopravy finančními prostředky ve výši 461,027 mil. Kč.

Nicméně rok 2008 předčil veškerá očekávání. Celkem bylo z rozpočtu SFDI financováno 68 akcí týkajících se výstavby a údržby cyklistických stezek ve výši 259,748 mil. Kč, z toho usnesením PSP ČR č. 555 ze dne 5.12.2007 je do rozpočtu SFDI zařazeno 29 akcí ve výši 151,978 mil. Kč a Výbor SFDI schválil poskytnutí příspěvku na 39 akcí ve výši 107,770 mil. Kč.

V návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2009 je pro tyto účely vyčleněno 180 mil. Kč. Žádosti se tentokrát podávají do 10.3.2009 a finanční příspěvek na vybranou akci lze poskytnout až do výše 65 %. Pravidla umožňují i spolufinancovat projekty, které obdrželi dotací ze Strukturálních fondů EU.

Graf - přidělené dotace SFDI na realizaci cyklistických komunikací
Graf: Buriánek, P. (SFDI), přidělené dotace SFDI na realizaci cyklistických komunikací

Logo Cyklokonference 2009